Menu

Tag: cô bé bị ngứa và sưng

U nang khiến vùng kín sưng to, ngứa và đau rát

Hãy coi chừng nếu…

Vùng kín hay “cô bé” là bộ phận nhạy cảm trên cơ thể phụ nữ. Nó rất dễ bị…
2 0