Menu

PHIẾU ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHOLESTEROL (Mỡ Máu) MIỄN PHÍ

may do mo mau 

Con cái hoặc Ông Bà đăng ký kí theo mẫu đăng kí sau đây

1. Họ và tên người đăng ký (đầy đủ):……………………………………………………..

2. Số điện thoại (liên hệ):……………………………………………………………………..

3. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………..

4. Email:…………………………………………………………………………………………….

5. Họ tên người kiểm tra: …………………………………………………………………….

6. Số điện thoại người kiểm tra:……………………………………………………………

7. Địa chỉ người kiểm tra:…………………………………………………………………….

Cách thức gửi phiếu đăng ký:

Cách 1: Gửi về địa chỉ email: [email protected] – Tiêu đề Email: Đăng ký kiểm tra CHOLESTEROL (Mỡ Máu)

Cách 2: Gửi thông tin đăng ký theo đường bưu điện về địa chỉ:

SIÊU THỊ ÔNG BÀ: 184 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội.

Tel: 04 6290 2018 – 01639 783 783

Cách 3: Nộp phiếu tại bàn các điểm giới thiệu sản phẩm Tinh Lá Sen Tươi OB

Cách 4: Nộp phiếu tại các đại lý phân phối sản phẩm Tinh Lá Sen Tươi OB.

….., ngày…. Tháng…. Năm……

Người đăng ký

Đánh giá bài viết
(Visited 29 times, 1 visits today)

No comments

Trả lời

TINH LÁ SEN LÀ GÌ?