Menu

Mới khám phá một loại vi khuẩn “ăn” đươc cholesterol

Trung Tâm Nghiên cứu Nông nghiệp (INRA) tại Pháp vừa nhận diện đươc một vi khuẩn trong đường ruột của người có khả năng thoái biến cholesterol thành coprostanol, một sản phảm chuyển hoá mà cơ thể không hấp thu đươc  và đươc thải theo phân ra ngoài.

vikhuan

Vi khuẩn này đươc đặt tên là Bacreroides dorei Strain D8 và có thể đươc dùng để giảm lương cholesterol cuả những người có rủi ro bị bênh cholesterol cao

Tại Pháp , Chương trình Quốc gia về Dinh dưỡng và Sức khỏe Đợt II (2006-2010) có mục tiêu giảm 5 phần trăm bệnh tăng cholesterol-huyết trung bình của dân số người lớn trong khuôn khổ chiến dịch phòng ngừa chống các bệnh tim mạch và ung thư. Tại Hoa kỳ, đã có hơn một phần ba dân số có rủi ro bị các bệnh này vì lương cholesterol cao.

Trong khuôn khổ trên, các nhà nghiên cứu về sinh thái học và bệnh lý học hệ tiêu hoá tại INRA  đã quan tâm tới sự liên hệ giữa sự ăn uống và hệ vi sinh vật đường ruột (microbiote intestinal) của người cũng như ảnh hưởng kết hợp của hai yếu tố này lên sức khoẻ của ngưòi.

.Từ năm 1930 người ta đã biết  là hệ vi sinh vật này (microbiote)  có khả năng  thoái biến cholesterol thành coprostanol. Ngoài ra người ta cũng đã chứng tỏ đươc là  hoạt động này đươc phân phối không đồng đều trong dân số ( tùy theo từng người các vi khuẩn đường ruột có thể biến đổi  hoàn toàn hoặc một phần cholesterol hay không biến đổi gi cả.) và một  tỉ lệ cao coprostanol trong phân có liện hệ với một tỉ lệ  cholesterol-huyết thấp hơn.

.Tuy rằng một vài vi khuẩn thuộc loại Eubacterium có hoạt động nói trên đã đươc phát hiện nơi chuột, lợn và vượn Phi châu , nhưng từ trước tới nay chưa phòng thí nghiệm nào đã cách ly đươc các vi khuẩn có trách nhiệm về biến đổi này đối với con người. Vấn đề khó khăn ở chỗ là phải làm sao cách ly cách vi khuẩn này từ hàng trăm tỉ vi khuẩn có trong một gram vật chất chứa trong kết tràng nơi mà mật độ vi khuẩn của hệ tiêu hoá cao nhất

.Từ phân của một người mà mật độ coprostanol rất cao, người ta đã thực hiện và cấy những hỗn hợp mười hai cụm vi khuẩn (colonies bactériennes) với sự hiện diện của cholesterol. Trong số cụm vi khuẩn  này, có một cụm mà trong đó tất cả cholesterol đều đựợc chuyển hoá hoàn toàn thành coprostanol.   Sau đó cả mười hai vi khuẩn liên hệ đã đươc thử nghiệm riêng rẽ. Tới ngày thứ ba, một trong các vi khuẩn, thuộc loại Bacteroide mà người ta tìm thấy rất nhiều trong hệ vi sinh vật đường ruột ( khoảng 20 phần trăm trên tổng số) bắt đầu tiêu hoá chất nền (substrat) cuả nó và sau bảy ngày thì tiêu hoá hết. Khoảng thời gian này cũng bằng khoảng thời gian tương ứng của các Eubacterium,một loại vi khuẩn cùng loại với các vi khuẩn đã đươc nhận diện trong loài  vật.

Một nghiên cứu di truyền sau đó đã giúp các nhà nghiên cứu  INRA  tìm thấy là vi khuẩn họ mới ly cách  giống tới 99,5% loại  Bacteroide doreị , loại này  đươc biết là không có khả năng giảm cholesterol. Do đó các nhà nghiên cứu INRA đã suy luận  là vi khuẩn họ mới cách ly , gọi là Strain D8 , là một trong những biến thể (variants) của B. dorei.

Vấn đề còn lại là phải nhận dịện các gien có trách nhiệm về hoạt động nói trên của biến thể D8 cũng như các vi khuẩn khác trong đưòng ruột của người có khà năng giảm cholesterol..

Đánh giá bài viết
(Visited 89 times, 1 visits today)

No comments

Trả lời

TINH LÁ SEN LÀ GÌ?